Авторизація

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

Узагальнення та систематизація знань з теми:
“Спадковість та мінливість організмів”


Що є матеріальним носієм спадковості?
А) ген;            В) геном;         Д) фенотип;
Б) генотип;        Г) генофонд;     Е) мінливість.

Вибрати правильне визначення поняття мінливість.
А) це властивість зберігати і передавати ознаки і особливості онтогенезу з покоління в покоління;
Б) це властивість, що забезпечує появу нових ознак та їх станів у нащадків;
В) це спосіб передачі спадкової інформації;
Г) це властивість, яка забезпечує появу нових видів та історичний розвиток біосфери в цілому;
Д) це властивість, завдяки якій батьки і нащадки мають подібний генотип і фенотип.

Цей метод генетичних досліджень базується на дослідженні характеру успадкування ознак за допомогою системи схрещувань:
А) генеалогічний;        В) гібридологічний;
Б) цитогенетичний;        Г) популяційно – статистичний;
               Д) близнюковий.

Зовнішні ознаки організму визначає:
А) генотип;            В) геном;
Б) генофонд;            Г) фенотип.

II – закон Менделя це:
А) закон одноманітності I-го покоління;
Б) закон розщеплення ознак;
В) закон незалежного комбінування станів ознак;
Г) закон чистоти гамет.

Даний ген визначає фенотип як в гомозиготному, так і в гетерозиготному стані:
А) домінантний;        В) летальний.
Б) рецесивний;

Алель, що не проявляється під дією іншого алельного гена це:
А) рецесивний ген;         В) алельний ген.
Б) домінантний ген;

Які типи гамет утворюють тварини, що мають такі генотипи:
А) ААВВ;            В) АаВв?
Б) АаВВ;

Які зиготи утворяться у таких гамет:
А) F i F ;              В) S i s?
Б) F i f ;

У якому випадку співвідношення генотипів у потомстві складає 1:2:1, а за фенотипом 3:1 ?
А) АА х аа ;            В) Аа х аа ;
Б) Аа х Аа ;            Г) АА х Аа.

Чому дорівнює число груп зчеплення у людини?
А) 20 ;         В) 46 ;            Д) 23 ;
Б) 8 ;            Г) 12 ;            Е) 16 .

Каріотип чоловіка записується так:
А) 23А + хх;            В) 44А + ху;
Б) 46А + ху;            Г) 23А + ху.

Раптові стрибкоподібні зміни генотипу, що супроводжується перебудовою, зміною кількості хромосом чи окремих генів це:
А) рекомбінація;        В) епістаз;
Б) мутація;            Г) модифікація.

Визначте, які з перечислених змін є мутаціями:
А) хвороба Дауна;        Д) наркоманія;
Б) дальтонізм;        Е) заяча губа і вовча паща;
В) рахіт;            Є) глухонімота.