Авторизація

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.25 (2 Votes)

Підсумкова робота з теми «Розмноження»
Варіант-1

1.    Гаметогенезом називають: А) процес утворення нестатевих клітин;
 Б) процес утворення статевих клітин.

2.    Овогенез – це : А) формування яйцеклітин;
 Б) формування сперматозоїдів;

3.    Рослини, у яких органи, що формують чоловічі та жіночі статеві клітини розташовані на різних особинах, називають
 А) однодомними; Б) дводомними; В) різностатевими; Г) вищими.

4.    Характерна особливість безстатевого розмноження полягає в тому, що новий організм розвивається: (2)
А) з 1 клітини материнського організму;
Б) з групи клітин материнського організму;
В) із зиготи, утвореної злиттям 2-х статевих клітин;
Г) з незаплідненого яйця.


5.    Як називається спосіб розмноження, при якому новий організм розвивється з групи клітин материнського організму:
А) безстатевим;
Б) вегетативним;
В) статевим.
6. Серед перелічених виберіть види моноцитогенного нестатевого розмноження
А) Мітоз (непрямий поділ)
Б) Щеплення
В) Амітоз
Г) Брунькування
Д) Множинний поділ
Е) Впорядкований поділ

7.    Спосіб розмноження малярійного плазмодія називається:
А) амітоз
Б) Щеплення
В) Амітоз
Г) Брунькування
Д) Множинний поділ
Е) Впорядкований поділ

8.    Виберіть правильне твердження (3):
А) нестатеве розмноження виникло у філогенезі раніше, ніж статеве;
Б) для статевого розмноження не потрібна наявність двох статей;
В) при нестатевому розмноження участь статевих клітин є обов’язковою;
Г) при нестатевому розмноженні відсутнє запліднення;
Д) при статевому розмноження нова особина утворюється із зиготи;
Е) нестатеве розмноження характерне для тварин, рослин і грибів

9. Назвіть переваги нестатевого розмноження __________ _________ _______ __________
________ ________________ ___________ ______________ _________________ ________

10. Зазначте недоліки статевого розмноження _______ ___________ _________________ __________ __________ _____ ________ ____ _____ ____________ _________

11. Біологічний диктант:
1.    Розмноження це – ____________ ________ _________ _____ _______ _________
3.    Способи нестатевого розмноження – спороутворення, брунькування.
4.    Діленням розмножуються – __________ __________________ ________ _____________
5.    Спороутворення характерне – ___________ ___________ _____________ ___________
6.    Вегетативне розмноження – ______________ ______________ ____________________
7.    Однодомні рослини – це такі, у яких _____ ________ __________ _______ __________
_________________ ______________ ____________ _______ ____________ ____________
8.    Партеногенез – це процес – ________ ______________ _____________________ ____________ ________ _______ _________  ___________ _______ ______ _______ _________ _____

Варіант-2

1.    Мітоз – це : А) поділ нестатевих клітин;
 Б) поділ статевих клітин;
 В) найбільш поширений тип подіду
2.    Гаметогенезом називають: А) процес утворення статевих клітин.
 Б) процес утворення нестатевих клітин;
3.    Сперматогенез – це : А) формування яйцеклітин;
 Б) формування сперматозоїдів;

4.    Визначте типи нестатевого розмноження:
А) поділ; Б) кон’югація; В) брунькування; г) розмноження спорами; Д) фрагментація

5.    Як називається спосіб розмноження, при якому новий організм розвивається з групи клітин материнського організму:
А) безстатевим;
Б) вегетативним;
В) статевим.
6. Серед перелічених виберіть види поліцитогенного нестатевого розмноження
А) Мітоз (непрямий поділ)
Б) Щеплення
В) Амітоз
Г) Брунькування
Д) Множинний поділ
Е) Впорядкований поділ

7. Мохи, плауни, папороті розмножуються:
А) фрагментацією;
Б) множинним поділом
В) спорами;
Г) брунькуванням;
Д) живцями;
Е) впорядкованим поділом

8. Виберіть правильне твердження (3):

А) Основні форми вегетативного розмноження : поділ, брунькування, фрагментація, спорогенез
Б) Статеве розмноження відсутнє у синьозелених водоростей;
В) При нестатевому розмноженні нова особина утворюється із зиготи;
Г) Нестатеве розмноження характерне для низькоорганізованих форм і вищих рослин;
Д) При статевому розмноженні нова особина утворюється з соматичної клітини;
Е) Настатеве розмноження характерне для молюсків, членистоногих і хребетних

9. Назвіть переваги статевого розмноження________ ____ _________ ______ ____ _____
_____ ______ ____________ _______________ ___________ _____________ ____ ______
11. Біологічний диктант

1. Статеве розмноження це – ______ _____ _________ _______ ______ ______ _____ ____
2. Кількість батьківських форм при нестатевому розмноженні______ _______ ____ _______
3. Статеве розмноження характерне для___ _________ ___________ _________ ________
______ _______ ______ __________ _________ ___________ ______ ___________ _______
4. Множинним поділом розмножуються – _____ ___________ _________ _______ _____

5. Гриби розмножуються _______ _______________ ________ ___________ ____________
6. Брунькування – це ________ ________ ________ _______ ______________ ______ _____
_____ ____ _______ ___________ ________ ____________ __________ ___________ _____
7. Поліембріонія – це процес – __________ ____________ _______ __________ _____ _____
____ ___ _____ _______ _________ _____________ ____ _________ _________________
9.    Партеногенез – це процес – _______ __________ _________ _____________ ________