Авторизація

1.1. Права здобувачів освіти. 

Учень/учениця мають право на:

1.1.1. Необхідні умови для здобуття освіти, вільне коректне висловлення власних поглядів і думок.

1.1.2. Доступ до інформаційних ресурсів (бібліотека, інтернет, ЗМІ, знання й досвід вчителя тощо), користування навчально-виробничою, матеріально-технічною, фізкультурно-

спортивною базою школи.

1.1.3. Участь у різних видах освітньої діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо.

1.1.4. Участь у роботі органів учнівського самоврядування  закладу.

1.1.5. Участь в обговоренні та внесенні власних пропозицій щодо організації освітнього процесу, дозвілля.

1.1.6. Участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами.

1.1.7. На захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля.

1.1.8. Свободу думок, совісті й релігії.                                 

1.1.9. Навчання в рамках державних освітніх стандартів за типовим навчальним планом або за індивідуальним навчальним планам ( відповідно до медичних показників).

1.1.10. Конфіденційність повідомлення оцінки за відповідь або письмову роботу.

1.1.11. Апеляція з приводу семестрової оцінки у випадку незгоди з нею, згідно встановлених термінів та умов.

1.1.12. На безпечні умови навчання та виховання.

 

1.2. Обов’язки здобувачів освіти.

Учень/учениця повинні:

1.2.1. З повагою ставитися до будь-кого з учасників освітнього процесу та інших працівників школи, не допускаючи некоректного, грубого ставлення, агресії або приниження їх честі та

гідності.

1.2.2. Підтримувати чистоту й порядок в приміщеннях школи, бережливо  ставитись до майна, що належить іншим. Забороняється брати без дозволу та користуватися чужими

речами.

1.2.3. Дотримуватися культури поведінки та правил гігієни в їдальні.

1.2.4. Приходити до школи за 5-10 хвилин до початку занять у чистому та охайному одязі з дотриманням ділового стилю.

1.2.5. На уроки учні приходять згідно з розкладом занять по сигналу дзвоника, без запізнень.

1.2.6. Під час уроку не можна ходити по класі без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому й відволікати інших учнів від занять розмовами й іншими справами, що не стосуються уроку.

1.2.7. Працювати на уроці потрібно організовано, зосереджено, дотримуватись встановлених правил.

1.2.8. Виходити за територію школи під час освітнього процесу — категорично заборонено.

1.2.9. Приносити у навчальний заклад та на його територію з будь-якою метою й використовувати будь-яким способом зброю, у т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, тютюнові вироби тощо — заборонено.

1.2.10. Вживання ненормативної лексики, непристойних виразів та жестів — заборонено.

1.2.11. Недопустима поведінка, внаслідок якої може виникати загроза власному життю і здоров’ю або життю і здоров’ю інших (сидіти на підвіконнях, бігати коридорами, штовхатися, використовувати фізичну силу стосовно один одного, лякати та цькувати один одного, застосовувати психологічне, фізичне, економічне насильство яке заподіяло чи могло заподіяти шкоду психічному або фізичному здоров’ю потерпілих тощо).

1.2.12. На уроках хімії, фізики, інформатики, фізичної культури, трудового навчання необхідно чітко дотримуватися вимог техніки безпеки.

1.2.13.  Не дозволяється користуватися мобільними пристроями на уроці, якщо це не передбачено освітнім процесом.

1.2.14. Під час перерви слід дотримуватися культури використання засобів мобільного зв'язку (не говорити голосно, дотримуватися правил спілкування тощо).

1.2.15. Телефонні розмови здійснювати виключно під час перерв між уроками.

1.2.16. У разі пропуску занять учень зобов'язаний надати  класному керівнику медичну довідку або письмову заяву від батьків про причину відсутності на заняттях.

1.2.17. Фото та відеозйомка у приміщенні та на території школи здійснюється виключно  з дозволу оточуючих. Поважайте особисте  життя інших людей.

1.2.18. Заклад освіти не несе відповідальності за збереження особистих речей, мобільних пристроїв тощо, що належать учням.