Авторизація

Методична робота – це цілісна система дій і заходів, які спрямовані  на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, на розвиток творчого потенціалу всього колективу закладу, на досягнення позитивних зрушень у навчально-виховному процесі.

   У 2018-2019 навчальному році вся методична робота підпорядкована нормативно-правовій базі і спрямована на реалізацію основних законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», виконання державних і регіональних цільових програм, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Педагогічний колектив працював над покращенням навчально-виховного процесу. На виконання вищезгаданого було визначено структуру методичної роботи, де всі її складові були тісно пов’язані, взаємодіють між собою, діють як одне ціле з єдиною метою - досягнення кращих показників навчання і виховання.

   Центром методичної роботи в школі, зазвичай, є предметні методичні студії вчителів, які вивчають і втілюють досягнення передового педагогічного досвіду в практику навчання. На засіданнях методичних студій заслуховуються й обговорюються доповіді з найактуальніших питань навчання і виховання, нова фахова література, організовуються проведення і обговорення відкритих уроків, виготовлення наочності, застосування технічних засобів навчання, заслуховуються звіти учителів про виконання індивідуальних планів самоосвіти.   Шляхом досконалої організації самоосвітньої діяльності постійно удосконалюється професійна майстерність вчителя і, як наслідок, формується авторитет педагога серед учнів, батьків, колег. Таким чином, творчо працюючий вчитель сам собі створює особистийімідж.

Детальніше...