Авторизація

   Не дарма процес навчання в школі називається навчально-виховним. Місія сучасної школи давно вийшла за межі тільки навчання, величезна роль спрямована на соціалізацію дитини.   Учнівське самоврядування – один із важливих засобів організації життєдіяльності учнівського колективу. Воно являє собою міні-модель дорослої, реальної ситуації в сфері управління та ділових взаємовідносин. 

   У чому ж суть шкільного самоврядування?

   Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

   Символами учнівського самоврядування школи є: Прапор, Гімн школи.

 stryktyra

Завдання, які виконує учнівське самоврядування:

•  Сприяє навчальній та творчій діяльності учнів.

•  Формує особистість з глибокою усвідомленою громадянською позицією.

•  Забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої, систематичної участі у                вирішенні важливих питань життя класу та школи.

•  Формує ініціативу, особистість, здатну приймати нестандартні рішення.

•  Забезпечує захист прав і інтересів учнів.

•  Створює широке поле можливостей для самореалізації в конкретних справах.

•  Виховує почуття власної гідності, вчить досягати індивідуальної та суспільної мети.

•  Відвертає дітей від асоціальних форм поведінки.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ САМОВРЯДУВАННЯ

 Органами управління Самоврядування є:

•  Загальні збори Самоврядування;

•  Координаційна Рада Самоврядування;

•  Старостат школи. 

Відповідальними особами Самоврядування є:

•  Голова Координаційної Ради Самоврядування;

•  Голова учнівского самоврядування;

•  Голова Старостату школи.

Шкільне учнівське самоврядування складається із 5 комісій:

З питань преси та інформації:

-  відповідає за написання шкільної газети;

-   забезпечує участь у конкурсах малюнків, платівок, фотовиставок;

-   співпрацює з пресою з питань всвітлення діяльності учнівського самоврядування;

-   веде облік набраних класами балів;

-  забезпечує проведення інформаційно – просвітницьких хвилинок;

З питань волонтерства та міжнародних відносин:

-  налагоджує зв’язки із службами, управліннями, підприємствами;

-  від імені учнів самоврядування веде переговори і організовує зустрічі з представниками служб, організацій, установ та громадскості міста;

-  співпрацює з колективами учнівського самоврядування міста, а також проводить благодійні та волонтерські акції.

З питань роботи з дітьми молодшого шкільного віку:

-  допомагає вчителям початкових класів у здійсненні різних заходів;

-  організовує «веселі перерви» для дітей.

 З питань спорту та здорового способу життя:

-  формує спортивні команди з різних видів спорту та туризму;

-  займається питанням організації і проведення спортивних змагань;

-  веде просвітницьку діяльність;

-  пропагує здоровий спосіб життя;

-  проводить заходи направленні на формування здорового способу життя;

З питань культури та дозвілля:

-   керує проведенням культурно – масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів;

-   організовує оформлення школи та класних кімнат;

- несе відповідальність за  підготовку програми художньо дозвілля;

-  організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності;

-  організовує розважальні шоу – програми;

- оранізовує роботу по залученню учнів у гуртки художньої та технічної творчості.

   Президента школи обирають учні 5-11 класів шляхом голосування під час виборчої кампанії. На посаду лідера учнівського самоврядування має право балотуватись людина ерудована, відповідальна, самостійна у виявленні своїх думок, толерантна, цілеспрямована  . 

    Аналізуючи роботу шкільного парламенту, ми можемо впевнено сказати, що учні вміють добре поєднувати навчальну діяльність з трудовою, виховну з ігровою, природоохоронну з благодійною. А діяльність, в якій школярам доводиться самостійно вирішувати, творити, діяти, справляє величезний вплив на їх загальний розвиток, оскільки сприяє самовихованню, самовдосконаленню, яке в період ранньої юності набуває вирішального значення. Отож, приєднуйтесь до учнівського самоврядування нашої школи!